Relacja - I Bolimowski Rajd Puszczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 W niedzielę 1 sierpnia 2021 roku odbył się I Bolimowski Rajd Puszczy zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, Gminę Bolimów, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz  Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W wydarzeniu uczestniczyło 40 turystów pieszych. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie oraz ratownik medyczny.

Zbiórka uczestników miała miejsce na Rynku im. T. Kościuszki w Bolimowie, następnie przejazd autokarem z Bolimowa do Nieborowa. Na starcie rajdu w Nieborowie przywitał nas Wójt Gminy Bolimów Stanisław Linart oraz Wójt Gminy Nieborów Jarosław Papuga. Podczas wędrówki grupa rajdowa wysłuchała krótkich prelekcji o wartościach przyrodniczych i historycznych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w następujących miejscach:
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów” i jednocześnie zabytek „Pole Nieborowskie”;
- rezerwat „Polana Siwica”;
- Cmentarz wojennym z 1914 -1915 roku w Wólce Łasieckiej.
Trasa rajdu wyniosła około 13 km. Na mecie rajdu pod nową siedzibą GOK-u w Bolimowie czekał na wszystkich ciepły poczęstunek, w postaci pysznego żurku, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bolimowie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal wykonany przez warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie oraz materiały wydawnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: mapę przyrodniczo-turystyczną BPK i dla najmłodszych mapa „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom I Bolimowskiego Rajdu Puszczy!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu w przyszłym roku.

Opracowała: Jagoda Kowalska – pracownik ZPKWŁ, Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego