Aktywny wypoczynek dzieci w Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (CKiE) w czasie wakacji organizowane są półkolonie dla dzieci. Podczas półkolonii najmłodsi uczestniczą w ciekawych zajęciach na łonie natury. Wśród różnych innowacyjnych zajęć CKiE aranżuje warsztaty przyrodnicze we współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (OT PKWŁ).
Pracownicy OT PKWŁ przygotowują zadania, które dzieci wykonują na terenie Centrum. Zadania te polegają na odkrywaniu przyrodniczych ciekawostek. Pracując w grupach i aktywnie poszukując odpowiedzi na ekologiczne zagadki, najmłodsi rozwijają zdolności obserwowania zjawisk przyrodniczych, integrowania informacji i wyciągania wniosków. Organizacja warsztatów zawsze przebiega z myślą, że wszystkie dzieci są zdolne i mają ogromny potencjał. Dzięki temu forma warsztatów jest dostosowana do umiejętności uczestników. Każde dziecko samo poprzez zabawę i aktywny wypoczynek zdobywa wiedzę.


Na przeprowadzonych w zeszłym tygodniu zajęciach, podopieczni poznawali tajemnice drzew, ptaków i owadów. W jaki sposób drzewa rosną, dlaczego współpracują w symbiozie z grzybami, które gatunki ptaków można spotykać w lesie, te i wiele innych pytań zadawały sobie dzieci podczas warsztatów. Starali się znaleźć odpowiedzi na wszystkie te zagadki poprzez obserwację drzew, ptaków i owadów w lesie, na łące i w sadzie.