Kontrola bezpieczeństwa nad zbiornikiem Sulejowskim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) pracownicy ZPKWŁ OTNPK w Moszczenicy odbyli wspólny patrol nad zbiornikiem Sulejowskim.

Skontrolowano oznakowanie na plażach znajdujący się przy zbiorniku oraz wstawiono nowe tablice informacyjne celem poprawy bezpieczeństwa nad zbiornikiem.