Konferencja w Dąbrowie nad Czarną

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 17 lipca w Dąbrowie nad Czarną odbyła się konferencja popularnonaukowa "Praca i życie codzienne na terenie środkowego nadpilicza". Organizatorem konferencji była Gmina Aleksandrów i  Oddział PTTK w Żarnowie.

ZPKWŁ - OT NPK był partnerem tej konferencji. Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. Z-ca dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych przygotował referat "Garncarstwo w Dąbrowie nad Czarną".