Odnowienie ścieżki edukacyjno - historycznej „Śladami Oddziału Majora Hubala”.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przystąpili do odnowienia ścieżki edukacyjno - historycznej „Śladami Oddziału Majora Hubala”.  Pierwszym etapem prac modernizacyjnych było usunięcie starych tablic informacyjnych, które w wielu wypadkach były już nieczytelne, poddając się działaniu upływającego czasu. Nowe tablice zostaną wykonane w nowej okrojonej formie graficznej. W zamian, planuje się oznaczenie ich odpowiednimi kodami QR, które będą kierować zainteresowanych do opisu ścieżki w serwisie internetowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na stronie www.parkilodzkie.pl.

Dodatkowym atrybutem, z którego mogą korzystać odwiedzający ścieżkę, będą przygotowane w serwisie internetowym cyfrowe wersje mapy Spalskiego Parku Krajobrazowego z zaznaczonym przebiegiem ścieżki w formacie KMZ i KML oraz przydatny w nawigacji GPS obraz przebiegu ścieżki z zapisanym położeniem tablic informacyjnych w formacie GPX. Różne formaty zapisu przebiegu ścieżki pozwolą zwiedzającym w planowaniu wycieczki przed ekranem komputera jak i w nawigowaniu w terenie przy użyciu sygnału GPS.


IMG 20210702 095856

IMG 20210702 093327