Czerwcowe spotkanie członków Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 29-30 czerwca odbyło się spotkanie w Załęczańskim Parku Krajobrazowym członków Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski i koordynatorów wojewódzkich konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. 

Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski zostało powołane w dniu 18 marca 2013 r. w Lądzie na mocy wspólnej deklaracji Dyrektorów Parków Krajobrazowych oraz Zespołów Parków Krajobrazowych. Celem Porozumienia jest wspólne działanie na rzecz ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, ochrony wartości kulturowych i historycznych oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o parkach krajobrazowych.

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski swoją pierwszą edycję miał w 2002 roku, początkowo miał zasięg międzywojewódzki, by z czasem przerodzić się w konkurs ogólnopolski. Celem ogólnopolskiego konkursu jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody.

Owocne obrady zespołu z całej Polski pozwoliły na uzgodnienie szczegółów nowej edycji konkursu PPKP. Piękne okoliczności przyrody wyzwalają pokłady kreatywności, dlatego Załęczański Park Krajobrazowy to idealne miejsce na wspólne „burze mózgów”.