Letnie porządki rezerwatu rzeki Rawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Brzegi rzeki Rawki w sezonie letnim, aż roją sią od śmieci. Wokół rzeki są ślady po dzikich ogniskach oraz znajduje się wiele nieczystości pozostawionych prawdopodobnie przez kajakarzy, wędkarzy i innych bywalców nad rzeką. Stowarzyszenie Poszukiwacze Historii „Wspólna Pamięć” ze Strzybogi wraz z mieszkańcami pobliskich wsi, druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannie, wychowankami Zakładu Poprawczego w Studzieńcu i pracownikami Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wyszli z inicjatywą sprzątania doliny rzeki Rawki między Kamionem a Suliszewem.

Akcja sprzątania terenu rozpoczęła się od połowy maja 2021 roku i trwała do 12 czerwca 2021 roku - w każdy piątek i sobotę. W porządkowaniu wzięło udział 20 osób. Znaleziono znaczne ilości odpadów, np. opony, kanistry po paliwie, szklane i plastikowe butelki, puszki, fragmenty torebek foliowych. W przyszłości stowarzyszenie planuje zorganizować kolejne przedsięwzięcie oczyszczania tego unikatowego terenu.

Bardzo dziękujemy za tak duże zaangażowanie i zachęcamy innych, aby również spędzali aktywnie czas i dbali o dobry wizerunek rzeki Rawki. Pamiętajmy, że rezerwaty przyrody są żywymi pomnikami naszej historii. Naszym zadaniem jest dbanie o nie, aby przyszłe pokolenia mogły doświadczyć przyjemności bezpośredniego kontaktu z fragmentami naturalnych ekosystemów, unikalnymi zbiorowiskami i siedliskami.

Opracowała:

Jagoda Kowalska – ZPKWŁ Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego