Bezpieczniej nad wodą - patrole terenów nadrzecznych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

patrol z policjąOkres wakacyjny oraz wysokie temperatury przyciągają coraz większe rzesze amatorów kąpieli, którzy nie cenią własnego bezpieczeństwa i korzystają z dzikich, niestrzeżonych kąpielisk. Ponadto w tych miejscach rozpalane są ogniska, spożywany alkohol i pozostawiane duże ilości śmieci, co dodatkowo wpływa negatywnie na walory estetyczne parków krajobrazowych.

W związku tym pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w dniu 2 czerwca 2021 r. rozpoczęli serię patroli miejsc niebezpiecznych nad rzekami na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwsze działania, mające na celu wytypowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie docelowo zostaną ustawione tablice informujące o zakazie kąpieli prowadzone były na terenie gminy Sieradz, we współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Podczas wspólnego patrolu wyznaczyliśmy dzikie kąpieliska, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród amatorów kąpieli oraz miejsca szczególnie niebezpieczne.
Podobne akcje zostały przeprowadzone również w innych miejscach na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
14-go czerwca patrolowaliśmy brzegi rzek na terenie gmin Widawa i Sędziejowice. We współpracy Komenda Powiatową Policji w Łasku i policjantami Komisariatu Policji w Widawie wyznaczone zostały kolejne miejsca szczególnie niebezpieczne i potencjalnie uznawane za dzikie kąpieliska.
W dniu 15 czerwca wspólny patrol z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu i Komisariatu Policji w Złoczewie odbył się na terenie gminy Burzenin. Tutaj też nie brakuje miejsc, które szczególne upodobali sobie amatorzy kąpieli.
Na nieco szerszą skalę został zorganizowany patrol we współpracy z Komenda Powiatową Policji w Zduńskiej Woli. W dniu 21 czerwca w działania patrolowe nad rzekami włączyła się również Państwowa Straż Pożarna oraz Urząd Gminy Zapolice.
Na tym jednak nie koniec. Zaplanowane są już kolejne wspólne patrole na terenie PKMWiW oraz ZPK. Trwają również prace nad oznakowaniem wszystkich wspólnie wyznaczonych miejsc, a w okresie wakacyjnym tereny nadrzeczne będą szczególne bacznie kontrolowane. Miejmy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa nad wodą.

E. Fraszczyńska