Wojewódzki Konkurs na „Kolorowy balkon"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zachęca wszystkich mieszkańców regionu posiadających balkon do udziału w wojewódzkim konkursie pt. „Kolorowy balkon” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

konkurs kolorowy balkon

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie Balkonów kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziołowo-warzywno-owocowymi;
 • zachęcanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawiania na Balkonach warzyw i owoców z wykorzystaniem relacji panujących pomiędzy roślinami o właściwościach fitosanitarnych, co stanowi naturalną ochronę środowiska przed globalną chemizacją;
 • propagowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wody deszczowej;
 • popularyzacja roślin przyjaznych owadom zapylającym oraz ekoupraw;
 • rozwijanie technik dokumentowania otoczenia;
 • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uzyskania estetycznego wyglądu Balkonów;
 • kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny, spójny, mogącej nawiązywać do otoczenia;
 • popularyzacja wśród Mieszkańców Województwa Łódzkiego dbałości o estetykę najbliższego otoczenia;
 • popularyzacja aranżowania przestrzeni.

Kategorie tematyczne Konkursu:

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

I kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny miododajne” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu roślinami przyjaznymi owadom zapylającym;

II kategoria: „Kolorowy Balkon: ukwiecony Balkon” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu różnorodnymi kompozycjami żywych kwiatów i roślin ozdobnych;

III kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny ziołowo-warzywno-owocowe” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu kompozycjami roślin użytkowych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon lub pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Balkon za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, której częścią składową jest ten Balkon.

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej kategorii tematycznej.

W ramach Konkursu Uczestnicy prezentują „Projekt”:

 • aranżację Balkonu w jednej, wybranej przez siebie kategorii tematycznej, o której mowa w § 5 Regulaminu - na maksymalnie 10 zdjęciach zapisanych w formacie *JPG,
  w rozdzielczości umożliwiającej dokonanie oceny tej aranżacji (minimalna rozdzielczość zdjęć: 1280 x 720). Zdjęcia muszą ukazywać proces prac związanych z aranżacją Balkonu, począwszy od zdjęcia Balkonu przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych, aż do zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy, przy czym nie wymaga się dokumentowania na zdjęciach Uczestnika w trakcie prac aranżacyjnych. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacja cyfrowa, oraz
 • opis przygotowanej i prezentowanej na zdjęciach aranżacji Balkonu, zapisanej w formie pliku WORD albo pdf. W opisie należy wskazać zastosowane rozwiązania techniczne oraz scharakteryzować nasadzoną na Balkonie roślinność, a w szczególności należy opisać rodzaje roślin uprawianych na Balkonie lub wykorzystanych w kompozycjach ułożonych na Balkonie, uwzględnić bioróżnorodność rozumianą jako stworzenie na Balkonie miejsca przyjaznego dla ptaków (np. budka lęgowa, karmnik) lub owadów (domki dla owadów), opisać wykorzystany w aranżacji Balkonu system gromadzenia i rozprowadzania do roślin wody deszczowej, opisać wykorzystanie kompostu, a także wskazać na pomysłowość i oryginalność w zakresie wykorzystanych rozwiązań technicznych i nasadzonej roślinności.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik musi:

 • wybrać jedną z kategorii tematycznej, o której mowa w § 5,
 • dokonać aranżacji Balkonu w wybranej kategorii tematycznej (dokumentując przy tym poszczególne etapy prac aranżacyjnych, zgodnie z ust. 2 pkt 1), uwzględniając nie tylko rodzaje nasadzeń wpisujących się w wybraną kategorię tematyczną, ale także bioróżnorodność rozumianą jako stworzenie na Balkonie miejsca przyjaznego dla ptaków (np. budka lęgowa, karmnik) lub owadów (domki dla owadów), wykorzystanie systemu gromadzenia i rozprowadzania do roślin wody deszczowej, możliwość wykorzystania kompostu,
 • dokonać opisu aranżacji, zgodnie z ust. 2 pkt 2),
 • prawidłowo wypełnić i przesłać do Organizatora elektroniczny formularz zgłoszeniowy do którego dołączy:
 • Projekt o łącznej maksymalnej wielkości 15MB, oraz
 • skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego „Oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon, lub zgodzie na zagospodarowanie Balkonu*”, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dla uczestników Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Termin nadsyłania „Projektów” upływa 15 sierpnia 2021 r. o godzinie 23.59.

Regulamin konkursu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami znajdą Państwo tutaj.

Oprac. K. Nowak