Noc Sów Online 2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza na „Noc sów online”, podczas której pasjonaci przyrody będą mieli okazję by zgłębić swoją wiedzę o tych tajemniczych i fascynujących ptakach.

Czym jest noc Sów?

Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne prowadzone i koordynowane przez stowarzyszenie Ptaki Polskie od 2013 roku. Odbywa się każdego roku najczęściej w marcu – w miesiącu, w którym wiele polskich sów jest bardzo aktywna głosowo z uwagi na rozpoczynający się okres godowy. Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o sowach, ich biologii, gatunkach, metodach badań i ochrony, czy roli w kulturze. 

Co, gdzie i kiedy?

„Noc Sów Online” odbędzie się 26 marca 2021 roku o godzinie 19:00 na Facebooku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Transmisja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.

Zorganizowana została przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Wydarzenie składać się będzie z 2 części: 

- prelekcji przygotowanej przez Kingę Nowak (OT BPK), w której omówione zostaną m.in.: motyw sów w kulturze, elementy anatomii ptaków, przystosowania do doskonałego polowania, środowisko życia, miejsca gniazdowania, sposoby polowania, odżywianie się, wypluwki i ich rola w prowadzeniu badań naukowych, rozmnażanie, gatunki lęgowych sów Polski wraz z odtwarzaniem ich głosów, zagrożenia oraz metody ochrony sów.

- wywiadu Sebastiana Piskorskiego (OT PKWŁ) z Kamilem Polańskim, pracownikiem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi.

Link do transmisji:

https://www.facebook.com/zpkwl/posts/1914448445378888

Oprac. Sz. Kielan, K. Nowak