Operatorzy dronów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Bardzo miło jest nam poinformować, że już wkrótce 3 naszych pracowników otrzyma od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego świadectwa kwalifikacji uprawniające do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) w zasięgu wzroku operatora (VLOS).

W dniach 7-8 listopada pracownicy ukończyli szkolenie teoretyczne z następujących dziedzin:

  1. Podstawy prawa lotniczego.
  2. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego.
  3. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
  4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
  5. Obsługa, budowa i działanie systemów BSL (bezzałogowy system latający).

11 grudnia natomiast na terenie boiska Gminnego Ludowego Klub Sportowego Andrespolia w Wiśniowej Górze odbyło się szkolenie praktyczne składające się z:

  • przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
  • obsługi naziemnej łącznie z oceną jego zdatności do lotu,
  • umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych operatora bezzałogowego statku powietrznego,
  • wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Bezpośrednio po szkoleniu odbył się egzamin. Tego dnia warunki były iście zimowe. Marznące palce nie ułatwiały rozwiązania testu jak też obsługi aparatury sterującej drona DJI Phantom 4 Pro. Dla całej trójki był to pierwszy kontakt z urządzeniem tego typu. Tym bardziej cieszy fakt zaliczenia egzaminu za pierwszym razem. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności oraz nowe możliwości jakie dają bezzałogowe systemy latające przełożą się na usprawnienie oraz uatrakcyjnienie naszej dotychczasowej pracy.

K. Kierniakiewicz