Ochrona czarcikęsika Kluka w Spalskiem PK – etap IV

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadziliśmy czwart etap ochrony stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego podjęto starania, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na niezarastaniu stanowiska przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Pierwszy etap prac polegał na wykoszeniu terenu torfowiska wraz z usunięciem biomasy poza teren torfowiska, na którym on występuje. Kolejny etap prac polegał na odkrzaczeniu torfowiska oraz usunięciu drzew, które w znacznym stopniu zacieniły stanowisko.  Po przeprowadzonym pierwszym etapie prac w 2019 roku zakwitło aż 6 osobników tej rzadkiej rośliny, to największa ilość od 2015 roku kiedy stanowisko jest monitorowane. Niestety suchy rok i sucha zima sprawia, że na torfowisku obecnie jest bardzo sucho co sprawiło, że w tym roku zakwitło mniej osobników niż w zeszłym roku bo 3 osobniki co i tak jest dobrym rezultatem. W poprzednich latach roślina nie kwitła każdego roku lub najczęściej były to tylko 1-2 osobniki kwitnące. Wykaszanie ma pomóc też przy okazji innym rzadkim gatunkom występującym na tym terenie m.in. niewielkiej paproci o trudnej nazwie – nasięźrzał pospolity, który występuje tutaj dość licznie. Przeprowadzone prace również dały możliwość zwiększenia bioróżnorodność roślin występujących na śródleśnej polanie, dzięki wykaszaniu trzciny, której wyraźnie ubyło po przeprowadzonych zabiegach. Będziemy się starać, aby projekt ochrony tej rzadkiej rośliny i tego miejsca kontynuować w przyszłości gdyż widzimy pozytywne rezultaty naszych działań.