10 grudnia - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

International Animal Rights Day (IARD), obchodzony corocznie 10 grudnia wynika ze Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, uchwalonej 21 września 1977 roku w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia. Dokument ten w tym samym roku ratyfikowało również UNESCO, aby bronić maltretowane zwierzęta. Na obchody Dnia nieprzypadkowo wyznaczono 10 grudnia.

Jest to dzień ratyfikacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wspomniana wyżej Światowa Deklaracja Praw Zwierząt, przedłożona UNESCO wraz z podpisami dwu i pół miliona osób, członków europejskich towarzystw opieki i ochrony zwierząt nawołuje do przestrzegania praw zwierząt i szacunku do nich, tu  cyt.: "Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta”.
Nic dodać, nic ująć!

Tekst: Dorota WB
Źródło: Wikipedia: www.wikipedia.org,
Zdjęcia: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.