Biedaczyna z Asyżu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

29 listopada to Dzień Św. Franciszka z Asyżu patrona ekologii, nazywanego Biedaczyną z Asyżu. Ubóstwo, bieda, ascetyzm czy taka postawa we współczesnym świecie wyróżnia człowieka szanującego przyrodę?

Święty Franciszek przyszedł na świat w rodzinie bogatego kupca. Lata swojej młodości spędził w Asyżu. Przez konflikt z ojcem oraz z powodu sprzeciwu wobec bogatego stylu życia apostolskiego św. Franciszek rozpoczął życie pokuty. Wraz z innymi misjonarzami zaczął odbywać wyprawy misyjne. Ostatnie lata swojego życia spędził podróżując od miasta do miasta. Przed śmiercią wrócił do Asyżu, gdzie na własne życzenie bez ubrań umarł na gołej ziemi.

Św. Franciszek jest patronem ekologii. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Ekolodzy to w potocznym rozumieniu osoby przyjmujące postawę życia w zgodzie z naturą, angażujący się w ochronę środowiska. Tylko zrozumienie podstawowych praw rządzących przyrodą, o których informuje nas nauka – ekologia, pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na przyrodę. Szacunek do przyrody nabywa się poznając procesy i zjawiska nią sterujące. Taką postawą wyróżniał się Święty Franciszek z Asyżu. W jego duchowości istotne jest traktowanie wszystkich żywych istot jak współtowarzyszy na Ziemi. Umiłował on zwierzęta i rośliny, rozmawiając z nimi, wyrażając w ten sposób swój szacunek do nich.
We współczesnym świecie bieda i ubóstwo św. Franciszka może być rozumiane jako ograniczenie konsumpcjonizmu, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, ograniczanie nadprodukcji. Dzisiaj postawa prawdziwego ekologa powinna cechować się: oszczędnością i szacunkiem do wszystkich żywych istot.

Pierwszy papież, który przyjął imię Franciszek i patronat Św. Franciszka kardynał Jorge Maria Bergoglia, mówił: "Rośliny, lasy, zwierzęta rosną bez granic, bez ceł. Stworzenie to otwarta księga, która przekazuje nam cenną naukę: jesteśmy na świecie po to, by spotykać innych, by tworzyć komunie, bo jesteśmy wszyscy połączeni".

Chętnych i zainteresowanych tematyką ekologii zapraszamy do przeczytania dodatkowego artykułu, w którym dobrze wyjaśnione są pojęcia z nią związane: https://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/luty-2011/kto-to-jest-ekolog