Badania motyli w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W  2019 r dwaj lepidopterolodzy  Tadeusz Kurzac, Stefan Sobczak i kilkunastu niestałych współpracowników rozpoczęli na terenie Sulejowskiego PK badania motyli nocnych. Realizacja badań to przedsięwzięcie prywatne, niedochodowe.Skala i zakres przedsięwzięcia jest imponująca, prace zaplanowano na trzy lata w charakterystycznych siedliskach Parku.

 W sezonie wiosenno – jesiennym, w tygodniu, będą organizowane dwa wyjazdy terenowe, w zależności od pogody i frekwencji motyli. Pierwszy etap prac to przygotowanie wszelkich pozwoleń typu; zezwolenie na wjazd do lasu, na chwytanie motyli, porozumienie z PK. Następny etap, to wybranie odpowiednich miejsc gdzie będą prowadzone prace badawcze.

W miesiącu maju wytypowano kilkanaście miejsc badań i wykonano lustracje terenową, próbne świecenie i odłowy. Ostatecznie zaakceptowano 8 powierzchni: Dolina Pilicy; w Kurnędzu i Szarbsku, Las Lubiaszów, torfowiska Lubień, rez. Gaik i Błogie, murawy w Sulejowie. Jedna z metod badania motyli nocnych, polega na rozstawieniu białego ekranu i oświetleniu go lampami emitującymi promieniowanie nadfioletowego  (lampy rtęciowe). Prąd do zasilania takiej instalacji, pochodzi z agregatu prądotwórczego, który można zainstalować w optymalnym miejscu.Światło przyciąga owady, które siadają na ekranie, kiedy są nieruchome, łatwiej oznaczyć gatunek. W sytuacjach wątpliwych osobniki trudne do oznaczenia na miejscu, lub jako dowód potwierdzający stwierdzenie, zabiera się do spreparowania i archiwizowania. Świecenie w bogatym miejscu, może trwać całą noc.Oznaczanie zebranych owadów po jednym nocnym połowie, to czasami praca na kilka dni. Celem badań jest zestawienie pełnej listy gatunków występujących na terenie  Sulejowskiego PK, oraz określenie ich związków z różnymi typami środowisk. Badania tego typu w Parku, są prowadzone po raz pierwszy. Na podstawie zebranego materiału (występujących gatunków) można oceniać stan środowiska obecnie i w przyszłości. Motyle są dobrym wskaźnikiem, (bioindykatorem) zmian. Istotnym aspektem badań, jest edukacja - możliwość przyłączenia się do prac osób chcących poznać ,,nocne życie motyli”.

Tekst i fot. Z. Kołudzki

 1 i 2. W oczekiwaniu na motyle S. Sobczak

3 i 4. Różnorodność owadów wabiona światłem

  1. Chruścik Trichoptera
  2. Łowik Asilidae
  3. Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina