Promocja książki pt. „Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego. Bitwy pod Dobrą i Dobieszkowem”.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyła się promocja książki pt. „Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego. Bitwy pod Dobrą i Dobieszkowem”.

Publikacja jest częścią projektu Ochotniczych Hufców Pracy przygotowanego na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a dotyczącego upowszechniania wiedzy o zbrojnych działaniach w rejonie Strykowa podczas Powstania Styczniowego i jest pokłosiem przygotowanej w zeszłym roku konferencji popularnonaukowej pn. „Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego w rejonie Strykowa”

W spotkaniu uczestniczyli m.in. autorzy publikacji: dr Karol Jadczyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Leona Winczewska-Wróbel - dyrektor CKiW OHP Dobieszków oraz Rafał Jóźwiak - dyrektor OSZ Dobieszków, jak i pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Obecni byli również entuzjaści krzewienia lokalnej wiedzy historycznej, wśród których jest wielu mieszkańców Dobrej, Dobieszkowa i okolic. Nie zabrakło wspomnień mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i  wspomnień o pierwszych rajdach PTTK w Dobrej. Składamy wyrazy uznania za przygotowaną publikację, która jest niezwykle wartościowym i wartym poznania dziełem.