Skocz do treści

Wyłonienie Menadżera projektu RPO

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   BIP   \   Zamówienia publiczne   \   Zapytania ofertowe   \   Poprzednie

Zapytanie ofertowe Nr ZPKWŁ/RPO/2017/02/2

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze menadżerskiej projektu pn:

„Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 Działanie V.4 „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie: V.4.2 „Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska”, Oś Priorytetowa V „ Ochrona Środowiska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert.
Termin składania ofert: 28.02.2017 r.

Podstrona: Wyłonienie Menadżera projektu RPO (id: 1763)
Data publikacji: 2017-02-20 15:38:27
Osoba publikująca: Dariusz Chadryś
Data aktualizacji: 2017-03-22 10:30:59
Osoba modyfikująca: Dariusz Chadryś
Liczba odsłon: 416
Rejestr zmian

Łódzkie promuje