Skocz do treści

Wykonanie projektów graficznych 63 tablic

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   BIP   \   Zamówienia publiczne   \   Zapytania ofertowe   \   Poprzednie

Zapytanie ofertowe Nr ZPKWŁ/RPO/2017/03/3

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na

opracowaniu projektów graficznych 63 indywidualnych tablic turystyczno-edukacyjno-informacyjnych

(na podstawie materiałów graficznych, tekstów i map, oraz wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego) w ramach projektu pt. „Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 Działanie V.4 „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie: V.4.2 „Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska”, Oś Priorytetowa V „ Ochrona Środowiska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert.
Termin składania ofert: 30.03.2017 r., godz. 12:00

Podstrona: Wykonanie projektów graficznych 63 tablic (id: 1778)
Data publikacji: 2017-03-22 10:37:36
Osoba publikująca: Dariusz Chadryś
Data aktualizacji: 2017-04-22 10:05:56
Osoba modyfikująca: Dariusz Chadryś
Liczba odsłon: 381
Rejestr zmian

Łódzkie promuje