Skocz do treści

Turystyczny szlak wodny na Pilicy - Autor Piotr Wypych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Artykuły

Pilica od lat zachwycała swym pięknem podróżników, wędrowców i turystów. Od początku XX wieku masowo zaczyna rozwijać się na tej malowniczej rzece turystyka wodna – od Tomaszowa przez Inowłódz i dalej aż do Wisły pływają po Pilicy małe parostatki i łodzie pasażerskie. Również rozwój krajoznawstwa i moda na poznawanie swego „ojczystego krajobrazu” w okresie przed I Wojną Światową sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej. W okresie międzywojennym nad rzeką powstają liczne przystanie wodne i stanice - wtedy to na zorganizowaną skalę odbywają się spływy kajakowe, zostają wydane pierwsze przewodniki dotyczące szlaku wodnego Pilicy. W latach 50- tych XX w. zostają zaprojektowane i opisane szlaki kajakowe: Maluszyn – Przedbórz, Przedbórz-Sulejów, oraz Sulejów – Tomaszów. Właściwie do dnia dzisiejszego nie wiele się zmieniło- każdy w ramach własnego ośrodka wczasowego, kwatery agroturystycznej bądź lokalnej organizacji turystycznej organizuje spływy kajakowe po Pilicy na pewnych odcinkach, na miarę własnych możliwości technicznych i znajomości przełomów rzeki.

Myślę iż jest odpowiednia pora i czas aby zainicjować i stworzyć szlak wodny na Pilicy z prawdziwego zdarzenia – na miarę XXI wieku. Szlak winien mieć charakter ponadregionalny i obejmować swym zasięgiem całość rzeki która dogodna jest do spływu na terenie trzech województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Dlatego dobrze się stało iż w marcu 2006 roku Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował spotkanie-konferencję pod tytułem „Szlak wodny rzeki Pilicy jako ponadregionalny produkt turystyczny”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych dorzecza Pilicy, przedstawiciele organizacji turystycznych z regionu, oraz wielu właścicieli gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych. Na konferencji którą prowadził Dyrektor Krzysztof Suszek wraz ze Starostą Powiatu Tomaszowskiego Andrzejem Barańskim - wielu zaproszonych gości zaprezentowało i przedstawiło problematykę organizacji szlaku wodnego. I tak Prezes Oddziału PTTK w Łasku Tomasz Dronka przedstawił istotę produktu turystycznego, jego postrzeganie przez turystę na podstawie organizacji szlaków wodnych na Warcie i jej dopływach. Cennych informacji na temat opracowania mapy szlaku wodnego Pilicy oraz zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki dostarczyła Pani Ewa Paturalska-Nowak Dyrektor Biura Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Z kolei przedstawiciel Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przedstawił cele ochrony obszarów nadpilicza, opisał walory turystyczne zespołu parków oraz możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na terenie 3 Parków Krajobrazowych: Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego. Pan Jacek Kucner – Naczelnik Wdrażania Funduszy Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pani Joanna Migdał z Departamentu Polityki Regionalnej przedstawili możliwości i szanse na pozyskanie środków finansowych z programów rozwoju regionalnego UE.

Jedno jest pewne: wszystkim zależy na stworzeniu szlaku, zaś uczestnicy konferencji zaproponowali aby koordynacją wszystkich działań zmierzających do utworzenia omawianego produktu turystycznego zajął się Urząd Marszałkowski w Łodzi , a patronem przedsięwzięcia został Marszałek Województwa Łódzkiego.

Łódzkie promuje