Polityka prywatności - RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Aktualności

grudzień 03, 2018
Aktualności ZPKWŁ

Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz zakończenia Wielkiej Wojny - relacja

1 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości otwarto „Dąbrowę Niepodległości” – szczególny pomnik przyrody liczący 100 drzew – dorodnych, solidnych dębów! Sprawa bez precedensu. Nie ma bowiem w okolicy, a może i w całej…
listopad 27, 2018
Aktualności ZPKWŁ

Konkurs „Ptasia stołówka” 2018

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno - fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”. Celem konkursu jest: kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie i…
listopad 27, 2018
Aktualności ZPKWŁ

Buławka rurkowata - nietypowy grzyb

Buławka (buławniczka) rurkowata Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga Tegoroczny sezon grzybobrania dobiegł końca. Odchodzi już jesień, podczas której, wyposażeni w wiklinowe kosze, przemierzaliśmy lasy z nadzieją znalezienia wielu pięknych prawdziwków,…
listopad 20, 2018
Aktualności ZPKWŁ

"Cmentarze ewangelickie - milczący świadkowie historii - II edycja"

W dniu 17.XI. 2018 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbyła się konferencja-seminarium naukowe "Cmentarze ewangelickie - milczący świadkowie historii - II edycja". Zespół PKWŁ reprezentował Piotr Wypych z prezentacją "Cmentarze ewangelickie na…

O parkach # Co robimy

infografika zpkwl

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/545/12 z 25 września 2012 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego powołana została z dniem 1 stycznia 2013 roku wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” poprzez połączenie następujących jednostek:

 • Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
 • Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
 • Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
 • Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2012 roku przestała funkcjonować Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jako samodzielna jednostka organizacyjna i stała się „Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” wchodzącym w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego został Hieronim Andrzejewski.

Napisz do nas

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź

tel. 42 640 65 61
fax 42 657 82 82

ogólne adresy e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Zespołu:

 • Hieronim Andrzejewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca dyrektora Zespołu:

 • Katarzyna Krakowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział administracyjno  organizacyjny:

 • Iwona Marosik - samodzielny referent - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel.  42 630 90 93
 • Paulina Pietrzak - starszy specjalista - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 92

Dział finansowo – księgowy:

 • Mariola Królak - główna księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91
 • Urszula Świderek - księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91

Dział IT:

 • Dariusz Chadryś - administrator systemów IT - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zygmunt Przybylski - konserwator -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W indywidualnych sprawach dotyczących bezpośrednio konkretnego Parku Krajobrazowego, prosimy kontaktować się z właściwym Oddziałem Terenowym Zespołu. Dane kontaktowe znajdują się na podstronach każdego z Parków Krajobrazowych.

Uwagi do strony internetowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do odwiedzających naszą stronę internetową jak i do naszych petentów, niniejszą informację, mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych:
Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, którego dyrekcja mieści się przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź (dalej: ZPKWŁ).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez ZPKWŁ, mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), lub występując do nas w formie pisemnej na adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów zawieranych z Państwem, organizacji zajęć edukacyjnych, konkursów, imprez turystycznych i konferencji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), także do:
- rozpatrywania pism, wniosków, skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
- w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności statutowej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. do promowania naszych działań i projektów. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon, to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- bankom;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, ZUS itd.);
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
- podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, sprawozdawczości lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

- dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
- dane zawarte na zgłoszeniach, formularzach rejestracyjnych (maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich przetwarzania);
- dane zebrane w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, faktur,
  akt pracowniczych itd., przez okres wymagany właściwymi przepisami;


- dane dla celów marketingowych:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ZPKWŁ – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie):
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez ZPKWŁ polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.