7 października 2019 r. w Łodzi odbył się VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, zorganizowany przez Województwo Łódzkie.

Biogospodarka to rodzaj gospodarki, wykorzystującej zasoby odnawialne w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na wydarzeniu poruszana była bardzo szeroka tematyka, m.in. gospodarki odpadami, adaptacji do zmian klimatu, gospodarowania wodą i przeciwdziałania suszy, bioinnowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, najnowszych technologii w ochronie środowiska, rolnictwa zrównoważonego, czy finansowania edukacji ekologicznej.  

Ponad 700 osób uczestniczyło w 18 sesjach tematycznych poprowadzonych przez blisko 100 prelegentów. Spotkania miały formę wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego poprowadził sesję pod tytułem „Rolnictwo zrównoważone – bioróżnorodność obszarów wiejskich”.

Prelegentami podczas sesji byli:

- Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Bioróżnorodność krajobrazu rolniczego – na czym polega i dlaczego jest tak ważna?

- dr hab. Katarzyna Izydorczyk, prof. nadzw. Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN – Zachowanie bioróżnorodności a stan środowiska na terenach rolniczych.

- dr hab. Marcin Wójcik, prof. nadzw. UŁ – Od przestrzeni do „miejsc” – różnorodność polskiej wsi, jako podstawa jej kulturowego trwania.

- dr inż. Przemysław Majchrowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.

- Tadeusz Morawski – z-ca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

- Sławomir Podgajny – Regionalne Koło Pszczelarzy w Brzezinach – promocja projektu „Są pszczoły jest życie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Panel poświęcony był tematyce bioróżnorodności na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Prezentowano jej aktualny stan, typy zagrożeń, możliwości ochrony, skutki jej utraty oraz wpływ na jakość życia mieszkańców. 

W trakcie trwania sesji tematycznych, na holu głównym odbywały się równolegle warsztaty artystyczne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Na zajęciach tworzono z naturalnych materiałów np.: biżuterię ze skamieniałości ostryg i małż z okresu dewonu, figurki sów z otoczaków czy zwierzęta z drewna. Podczas wyrobu poszczególnych przedmiotów prowadzący przekazywali informację o biologii i ekologii gatunku.

Na zakończenie Kongresu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego. Zwycięzcą okazało się sołectwo Dalików, a nagrodę publiczności otrzymało sołectwo Stolec.
Startujące w konkursie sołectwa otrzymały od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego sadzonki drzew ufundowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego”.

tekst: Kinga Nowak