Fundusze Europejskie – odpowiednio zazielenione…

W dniach 10-11-12 maja br. zielone brygady z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uświetniały majowe pikniki w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Działo się to w Łowiczu, gdzie działał Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w Zduńskiej Woli – Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych i w Tomaszowie Mazowieckim – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Uczestnicy pikników, którzy dotarli do naszych stoisk mogli wziąć udział w ekscytujących konkursach, w których nagrodami były parkowe wydawnictwa oraz sadzonki drzew i krzewów w obfitości i różnorodności nie mającej sobie równych! Można było zatem wygrać, zabrać ze sobą, a potem posadzić: kasztanowce, lipy, jesiony, graby, wiązy, buki, brzozy, klony polne, sosny, cisy, modrzewie, limby, cypryśniki, metasekwoje, ligustry, jaśminowce, czeremchy, głogi, śnieguliczki, bukszpany. Sadzonki te przekazano w ramach akcji 100 tysięcy drzew na 100-lecie Województwa Łódzkiego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizował w 2018 roku projekt z Funduszy Europejskich pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej".
Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnych wpływów turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) parków krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie". Dzięki realizacji projektu na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego postawiono 63 nowe tablice edukacyjne i odnowiono 961 km szlaków turystycznych

Oprac. S. Pytliński