Skocz do treści

Projekt HUBAL 1940 - 2010 - Autor - Piotr Wypych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Artykuły

Artykuł zamieszczony w "Ziemi Łódzkiej" 2010

Realizacja projektu przybliżyła i będzie promować postać mjr Henryka Dobrzańskiego i działalność jego oddziału na terenie naszego województwa. Projekt „Hubal” jest i będzie realizowany poprzez: wykłady, prelekcje multimedialne, zajęcia dydaktyczne z młodzieżą, imprezy turystyczne i sportowe, wystawy. Do realizacji powyższych celów służy między innymi nie dawno oddana ścieżka edukacyjno – historyczna związana z miejscami pobytu i walk oddziału na ziemi łódzkiej. Ścieżka ma charakter szlaku turystycznego który można przebyć rowerem lub konno. Pracownicy ZNPK od momentu oddania ścieżki na jesieni 2009 roku przeprowadzili wiele zajęć edukacyjnych i dydaktycznych z młodzieżą. Dobrym tego przykładem jest spotkanie i rajd rowerowy zorganizowany przez ZNPK dla młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobromierzu z terenu Przedborskiego PK do szańca w Anielinie. Bardzo pomocny również okazał się folder o dziejach oddziału wydany przez ZNPK z środków samorządu województwa. Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zapewnia wieloletnią opiekę i nadzór nad nowo powstałymi realizacjami w związku z projektem, zaś pracownicy Parków będą prowadzić programowe i regularne zajęcia z zainteresowanymi podmiotami w terenie.

Najbardziej kompetentną i cenną osobą w realizacji niniejszego projektu jest Pan płk Marian Zach – honorowy Hubalczyk, właściciel prywatnego muzeum poświęconego Oddziałowi „Hubala”, znawca militariów i uzbrojenia. Pan Zach jest jedną z niewielu osób który doskonale pamięta i osobiście poznał mjr Henryka Dobrzańskiego - podczas jego pobytu na ziemi opoczyńskiej. Jest jednym z najlepszych znawców historii Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego i losów jego żołnierzy. Jest „przywódcą” duchowym i doradcą dla pracowników nadpilicznych parków w zakresie edukacji i wiedzy na temat majora Hubala i zachowania prawdy historycznej dla przyszłych pokoleń.

Partnerami projektu są również: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódzki Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Nadleśnictwo Opoczno, Urząd Gminy w Poświętnym. Organizator i partnerzy zakreślili ramy czasowe pomiędzy styczniem 2009 roku a kwietniem 2010 roku na wykonanie najbardziej istotnych części programu. Jednak katastrofa smoleńska przesunęła z wiadomych względów główne obchody rocznicowe na koniec maja 2010 roku. I tak 29 maja odbyło się spotkanie z młodzieżą na Pierwszym Ogólnopolskim Zlocie Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię majora Hubala w przeddzień uroczystości głównych, na miejscu leśniczówki Bielawy, tam gdzie Hubal spędził Wigilię. Był to pokaz prawdziwych wartości patriotycznych, napawający nadzieją iż pamięć o „szalonym majorze” nie zaginie jeśli będziemy mieć taka młodzież...Zaś 30 maja przypadły główne uroczystości związane z rocznicą śmierci „Hubala” w Anielinie. W tym roku patronat nad obchodami przyjął śp. Prezydent Ryszard Kaczorowski i śp. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski oraz Ordynariusz Diecezji Radomskiej bp Henryk Tomasik, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak. Starosta Opoczyński Pan Józef Róg przekazał na ręce ks. płk. Zbigniewa Kępy i przedstawiciela rodziny Prezydenta Kaczorowskiego Zbigniewa Gretki szable z dedykacją dla tragicznie zmarłych patronów tegorocznych obchodów. Podczas uroczystości odsłonięte i poświęcone zostały tablice wmurowane w Szaniec – tablica Hubalczyków „Tereski’ i „Kotwicza” oraz tablica upamiętniająca olimpijczyków zamordowanych w czasie II Wojny Światowej zrealizowana przy pomocy Zespołu Nadpilicznych Parków.

Łódzkie promuje