Skocz do treści

Posiedzenie Rady ZPKWŁ w Moszczenicy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Aktualności

W dniu 14 lutego 2014 r., w siedzibie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Rada zapoznała się z, przedstawionym przez Dyrektora ZPKWŁ, sprawozdaniem z działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w 2013 r. Był to pierwszy rok działalności Zespołu, po zmianach organizacyjnych polegających na połączeniu, działających do końca 2012 roku 4 jednostek (Zespołu Nadpilicznych PK, Dyrekcji Sieradzkich PK, Dyrekcji Bolimowskiego PK oraz Dyrekcji PK Wzniesień Łódzkich). Mimo wielu dodatkowych zadań, związanych z reorganizacją, zadania merytoryczne zostały w pełni zrealizowane. Dyrektor ZPKWŁ omówił także zasadnicze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramowym planie pracy ZPKWŁ na 2014 r.

Członkom Rady przekazano informację nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego PK, przyjętego przez Zarząd Województwa Łódzkiego i skierowanego do konsultacji społecznych. Projekt nowelizacji aktu prawnego, na podstawie którego funkcjonuje Sulejowski Park Krajobrazowy, wprowadza m.in. zmianę w katalogu obowiązujących na terenie Parku zakazów; w szczególności przewiduje możliwość dopuszczenia do użytkowania łodzi motorowych o silnikach do 15 kW, na części zbiornika w rejonie tamy w Smardzewicach (do linii Bronisławów-Zarzęcin).

Ważnym punktem obrad Rady była prezentacja p.t. „Podejmowane działania dla poprawy jakości wód zbiornika Sulejowskiego” przedstawiona przez Pana Wojciech Frątczaka. Celem projektu, realizowanego przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, jest opracowanie programu ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy w oparciu o efektywne kosztowo biotechnologie ekohydrologiczne przyczyniające się do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego wód Zbiornika Sulejowskiego. Dla poprawy jakości wód zbiornika niezbędne jest ograniczenie odpływu do wód powierzchniowych i podziemnych związków azotu i fosforu poprzez poprawę sposobu gospodarowania i stosowanych praktyk rolniczych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nawozów mineralnych i nawozów naturalnych, a także przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu substancji pokarmowych z gleby. Zaprezentowane zostały liczne działania, których celem jest zmniejszanie zagrożeń występowania toksycznych zakwitów sinicowych występujących w Zbiorniku i powodujących m.in. ograniczenie możliwości rozwoju turystyki w rejonie Zbiornika.

W trakcie posiedzenia zaprezentowano także koncepcję funkcjonalno-programową dla obiektu OT Nadpilicznych PK w Moszczenicy. W związku z „wygaszaniem” dotychczasowej działalności szkółkarskiej, planowana jest budowa ogrodu dydaktycznego oraz intensyfikacja działalności edukacyjnej, dla której niezbędne jest przygotowanie właściwej infrastruktury. Planowane jest w najbliższym czasie wygrodzenie około 8 ha, na których organizowany będzie m.in. ogród dendrologiczny.

H.A.

 <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica) <strong>Rada ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(Moszczenica)fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje