"Grzyby - jak się nie zatruć?" to projekt zorganizowany przez Sekcję Mykologiczno-Algologiczną SKNB UŁ, Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Straż Miejską w Łodzi, skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Wydarzenie obejmowało cykl spotkań edukacyjnych z rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących.

Pierwsza część zajęć składała się z prelekcji oraz warsztatów na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas prelekcji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 174 dowiedzieli się czym są grzyby, jak są zbudowane, czym się odżywiają oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie. W trakcie zajęć dzieci poznały również zasady pracy z mikroskopem. Było to niezbędne do zobaczenia z bliska budowy grzybów i nauki rozpoznawania ich po zarodnikach. Kolejne zajęcia miały miejsce w Lesie Łagiewnickim. Spacer po lesie miał na celu poznanie zbiorowisk roślinnych w jakich rosną grzyby oraz naukę rozpoznawania i odróżniania makroskopowo grzybów jadalnych i trujących. Podsumowaniem zajęć warsztatowych i terenowych był konkurs wiedzy. Uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę zdobytą podczas spotkań. Najwyżej ocenione prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami ufundowanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Straż Miejską w Łodzi.