Od 1 października 2018 r. można głosować na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r.  Głosy oddawać można w formie papierowej do 22 października 2018 r. i w formie eletronicznej na stronie https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ . W tym roku pojawiły się dwa zadania dotyczące działań edukacyjnych i turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Serdecznie zachęcamy do głosowania.

W zadaniach subregionalnych, w subregionie m. Łodzi, pojawiło się zadanie oznaczone kodem:

531 Łagiewniki od nowa - teren rekreacyjny i edukacyjny dla każdego

Celem zadania jest stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie Lasu Łagiewnickiego. Poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu przy ul. Wycieczkowej 86 (teren CZSK) powstanie wygodny, przyjemny, bezpieczny i dostępny dla mieszkańców regionu i turystów kompleks. Powstaną trzy nowe przyrodnicze ścieżki edukacyjne, nowe miejsce ogniskowe, planowane jest przystosowanie części terenu dla postoju kamperów – czyli dla nowej grupy turystów. Aby zapewnić większy komfort dla koni przebywających na terenie Centrum, proponujemy rozbudowę jednego z padoków oraz budowę wiaty.

W zadaniach wojewódzkich pojawiło się zadanie oznaczone kodem:

043 Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt zakłada wybudowanie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym Centrum Edukacyjno-Turystycznego, niezbędnego do realizacji statutowych celów Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m.in. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej i przyrodniczej, turystyki i rekreacji, poprzez stworzenie odpowiedniej bazy do inspirowania i podejmowania działań dla zachowania, popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parku – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Powstanie budynek "pasywny" o niskich kosztach utrzymania, w którym będą się mieścić: klasopracownia z księgozbiorem przyrodniczo-turystycznym, punkt informacji turystycznej, biuro, punkt konsultacyjny dla inwestorów, zaplecze socjalne, łazienka, WC, szatnia

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspiera takie incjatywy obywatelskie, w szczególności kiedy mają one na uwadze ochronę przyrody, popularyzację edukacji przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Proponowane zadania mają na na celu promocję spędzania czasu na świeżym powietrzu dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych turystów.