W minioną sobotę 13 kwietnia 2019r. mieszkańcy Gminy Nowosolna, pracownicy OT PKWŁ, a także wszystkie osoby, którym czystość naszej przestrzeni nie jest obojętna, podjęli śmieciowe wewzwanie. Nie straszne im było zimno, deszcz, a nawet śnieg. Wspólnie zebrano prawie 9 ton śmieci!

Nie brakowało telewizorów, opon, butelek plastikowych i szklanych oraz najdziwniejszych przedmiotów, w tym butelek z chemikaliami! W ruch poszły worki, rękawiczki oraz taczki i wózki, którymi transportowano śmieci. Wszystkie worki zostały odebrane przez Urząd Gminy Nowosolna i przekazane do sortowni.

W akcję włączyli się mieszkańcy sołectw: Natolin, Byszewy, Wódki, Dąbrówki, Grabiny, Teolina, Starych Skoszew i Nowych Skoszew. Wszyscy wzajemnie się wspierali. Nie brakowało pozytywnego nastawienia, a ono jest niezbędne, kiedy patrzymy na ogrom zaśmieconej przestrzeni.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia na następnych akcjach!