W dniach 1-4 października odbył się ogólnopolski plener fotograficzny ART EKO/ 33 w Walewicach w woj. łódzkim. Plener organizowany jest od 33 lat przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest tegorocznym partnerem tego wydarzenia. Część zdjęć artyści fotograficy wykonali na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W plenerze wzięło udział 23 fotografików z wielu oddziałów ZPAF w Polsce.

Dla naszej jednostki  plener ten był pierwszym wydarzeniem rozpoczynającym obchody Światowych Dni Krajobrazu. Efektem pracy plenerowej będą wystawy i katalog poplenerowy promujący województwo łódzkie i ZPKWŁ. Komisarzem pleneru był z-ca dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych.

Komunikat pleneru ART EKO/33: "Kontynuując ideę poprzednich plenerów ogólnopolskich -  gdzie skupiliśmy się nad dokonaniami wybitnych polskich fotografików, w tym roku chcieliśmy odwołać się do postaci Edwarda Hartwiga. Naszym twórczym udziałem w tym projekcie, zamierzaliśmy nie tylko nawiązać do dorobku wielkiej osobowości z historii Polskiej Fotografii, ale także edukować i przypominać o Niej młodemu pokoleniu. Dzisiaj, w dobie zerwania z przeszłością, oddzielenia fikcji od prawdy - świata wirtualnego z rzeczywistym, panującego powszechnie konsumpcjonizmu, relatywizmu kulturowego - naszym obowiązkiem jest przypominać o twórczości naszych wybitnych kolegów".
.