W ostatnich dniach na Zalewie Sulejowskim pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zamontowali  oznaczenia stref w których dozwolony jest ruch motorowodny.

Strefy zostały wytyczone żółtymi bojami. Mapy stref - tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalewu.

Strefy i tablice ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego  https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala_614.pdf