Orzesznica leszczynowa w województwie łódzkim została stwierdzona na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego  jedynie na stanowisku w lasach Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski.

Aby zwiększać populacje orzesznicy w tej części Polski, należy poznać jakie są preferencje siedliskowe i zasięg występowania tego małego ssaka. W lasach gospodarczych prowadzona jest planowa gospodarka leśna tj. zabiegi i prace wykonywane w reżimie sezonowym, zgodnie z zasadami hodowli i użytkowania lasu. Niektóre prace mogą negatywnie oddziaływać na środowisko bytowania i rozrodu orzesznic. W tym celu od trzech lat pracownicy OT NPK zbierają charakterystyczne informacje terenowe o występowaniu tego gatunku np. gniazda letnie, miejsca żerowania, gniazda zimowe. Doraźnym działaniem (czynną ochroną),  jest wywieszanie skrzynek dedykowanych dla pilchowatych, w miejscach gdzie była stwierdzona obecność orzesznic. Przez trzy lata wykonano w siedzibie OT NPK w Moszczenicy i wywieszono 50 skrzynek. (ZK)