W dniu 26 stycznia 2020 roku pracownicy OT NPK wykonywali zabiegi pielęgnacyjne polegające na ogławianiu alei wierzbowej na Bąkowej Górze.

Aleja składa się z 58 drzew wierzb białych (Salix alba) -drzewa są w złym lub b. złym stanie zdrowotnym spowodowanym wiekiem i specyfiką „starzenia się” tegoż gatunku, nie ma tu żadnych symptomów złej działalności człowieka. Około 30 drzew posiada zaawansowaną zgnilizną wewnętrzną i ubytek pnia od 50 do 80 %  - drzewa te w pierwszej kolejności narażone są na wypadnięcie po silnych wiatrach, okiści śniegowej lub intensywnych deszczach. Aby temu zapobiec należało jak najszybciej przeprowadzić zabieg ogławiania z nadmiernej masy gałęzi - które mocno obciążają zgniłe pnie. Ostatnie ogławianie miało miejsce ok 5-6 lat temu. Jednostka nasza wspólnie z Urzędem Gminy w Ręcznie ogłowiła 15 drzew wierzbowych. Uzupełniliśmy także lukę w pomnikowej alei 8 żywokołami.