W ramach współpracy z  Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadziliśmy drugi etap ochrony stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego podjęto starania, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na niezarastaniu stanowiska przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Pierwszy etap prac polegał na wykoszeniu terenu torfowiska wraz z usunięciem biomasy poza teren torfowiska, na którym on występuje. Kolejny etap prac polegał na odkrzaczeniu torfowiska oraz usunięciu drzew, które w znacznym stopniu zacieniły stanowisko.  W tym sezonie po przeprowadzonym pierwszym etapie prac zakwitło aż 6 osobników tej rzadkiej rośliny, to największa ilość od 2015 roku kiedy stanowisko jest monitorowane. Niestety suchy rok i sucha zima sprawia, że na torfowisku obecnie jest zupełny brak wody, gdzie normalnie o tej porze roku było tam spore rozlewisko. Wykaszanie ma pomóc też przy okazji innym rzadkim gatunkom występującym na tym terenie m.in. niewielkiej paproci o trudnej nazwie - nasięźrzał pospolity, który pospolity jest tylko z nazwy.