Już po raz 16 w ostatni weekend stycznia w odbyło się „Ptakoliczenie”.Akcja ogólnopolska organizowana przez grupę OTOP.  Również w Sulejowskim Parku Krajobrazowym z tej okazji odbyła się wycieczka w piątek 24.01.2020 roku po jednym z bardziej atrakcyjnie przyrodniczo terenie nad Zalewem Sulejowskim. W trakcie spaceru uczestnicy mogli się dowiedzieć wiele ciekawych nowych rzeczy o ptakach jak również zobaczyć, dużo ciekawych i rzadko obserwowanych o tej porze roku ptaków.

Ptakiem zimy 2020 został gawron. Wydaje się, że te duże, czarne ptaki z rodziny krukowatych towarzyszą nam na każdym kroku – zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Tymczasem dane są bezlitosne: w ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja gawronów w Polsce spadła aż o 41 proc(1). Głównym powodem tak drastycznego zmniejszenia populacji jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a  kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich (2).

Niestety gawronów nie udało się zaobserwować w trakcie wycieczki. Za to największą atrakcją były żurawie, które w tym roku wyjątkowo licznie zostały na zimę nad Zalewem Sulejowskim. Uczestnicy wyposażenie w lornetki, ale również pomocna była luneta mogli zobaczyć wszystkie trzy gatunki łabędzi, które można spotkać w naszym kraju czyli: łabędzia niemego, krzykliwego i najrzadszego łabędzia czarnodziobego, który coraz częściej zimuje w naszym kraju. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem o czym świadczą również relacje w mediach (https://lodz.tvp.pl/46343204/24012020-2130

https://www.epiotrkow.pl/news/Zimowe-Ptakoliczenie-w-Sulejowie,38390 )

 

.

Źródło:

  1. Chodkiewicz T., Chylarecki P., Sikora A., Wardecki Ł., Bobrek R., Neubauer G., Marchowski D., Dmoch A., Kuczyński L. 2019. Raport z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2013-2018: stan, zmiany, zagrożenia. Biuletyn Monitoringu Przyrody 20: 26
  2. https://otop.org.pl/2019/12/19/16-zimowe-ptakoliczenie-24-26-stycznia-2020-r/