W dniu 30 października 2019r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyła się konferencja pt.„Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody” z okazji jubileuszu 25 - lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

W wydarzeniu wziął udział Pan Marszałek Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Lasów Państwowych, Lokalnych Grup Działania, instytucji oświatowych, parków krajobrazowych województwa łódzkiego, a także osoby związane z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym.  

Tematem przewodnim konferencji były „Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody” a także  bogactwo przyrody i kultury Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania następujących referatów:

 • Stan dziedzictwa przyrodniczego Sulejowskiego PK po 25 latach funkcjonowania - prof. dr hab. Józef Krzysztof Kurowski, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki.
 • Wieloletnie zmiany zespołu ryb Zbiornika Sulejowskiego na tle warunków środowiskowych - dr Zbigniew Kaczkowski, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki.
 • Rolniczy Handel Detaliczny – sposobem na rozwój gospodarstw rolnych w oparciu o produkty lokalne i tradycyjne - Anna Walas, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
 • Możliwości rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję w ramach RHD poprzez tworzenie partnerstw na rzecz innowacji - działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020 - Anna Walas, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • Ochrona różnorodności genetycznej roślin w aspekcie regionu - prof. UŁ, dr hab. Marcin Kiedrzyński,  Uniwersytet Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin.
 • Rezerwat Wielkopole i okolice Góry Czartoria - Kazimierz Strzelczyk, przyrodnik - ekolog.
 • Postacie świata kultury i sztuki związane z Sulejowskim PK - dr Piotr Wypych, Zespół PK Województwa Łódzkiego.
 • Archeologia a pradzieje doliny Pilicy w jej środkowym biegu - nowe znaleziska - Jacek Ziętek, Muzeum w Piotrkowie Tryb.
 • Działania LGD Dolina Pilicy propagujące rozwój turystyki kwalifikowanej na terenie Sulejowskiego PK - Bronisław Helman, Stowarzyszenie Dolina Pilicy.
 • Pas umocnień z II Wojny Światowej na linii Pilicy w Sulejowskim PK - Katarzyna Karbowiak, Maciej Sobański, Zespół PK Województwa Łódzkiego
 • Awifauna Zbiornika Sulejowskiego - Szymon Kielan, Zespół PK Województwa Łódzkiego.
 • Badanie  populacji dzięcioła średniego na wybranej powierzchni próbnej w Sulejowskim PK - Zbigniew Kołudzki, Zespół PK Województwa Łódzkiego.

W trakcie konferencji reżyser Roman Dębski zaprezentował  film “Lato w dolinie środkowej Pilicy”.