W dniu 24 pażdziernika 2019r. w Sulejowie odbyło sie spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska spotkanie w sprawie projektu"Inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wystepujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".

 

Spotkanie dotyczyło cennych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt a także zagożeń i działań ochronnych w obrębie Obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLH100008.