Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego OT NPK Przedborski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym :" Ptaki drapieżne Przedborskiego Parku Krajobrazowego".

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 SP położonych na terenie PPK.

Prace wykonane mogą być dowolną techniką plastyczną.

Celem konkursu jest:

kształtowanie postawy proekologicznej

uwrażliwienie i dostrzeżenie egzystencji ptaków drapieżnych na terenie PPK

rozwijanie zainteresowań artystycznych

wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą

rozbudzanie wyobraźni i kreatywności

Prace konkursowe można składać do dnia 30 września 2019 roku w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego w Przedborzu, ul. Krakowska 28.

docRegulamin_konkursu_plastycznego_Ptaki_drapieżne_Przedborskiego_Parku_Krajobrazowego.doc2.83 MB