W dniu 20 lipca 2019 roku w Dąbrówce (Gmina Aleksandrów) odbyła się konferencja popularno-naukowa „Etnografia Środkowego Nadpilicza”.

Konferencję zorganizował Oddział PTTK w Żarnowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów wraz z Gminą Aleksandrów. Zastępca Dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych zaprezentował referat pt. „Mała architektura doliny Pilicy – kult i obrzędowość”. W konferencji brał udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba.