Utrzymujący się nadal niski stan wody w zbiorniku Sulejowskim sprawia, że utrzymują się bardzo dobre warunki dla żerujących ptaków siewkowych. Podczas ostatniej wizyty nad zbiornikiem udało się wypatrzeć aż 12 gatunków z tej grupy ptaków. 

W sumie zaś zaobserwowaliśmy 28 gatunków ptaków wodno-błotnych co jest całkiem dobrym wynikiem zwłaszcza, że obserwowaliśmy je tylko z dwóch blisko od siebie oddalonych punktów.  Jedną z atrakcji był polujący udanie rybołów.  Wśród rzadkości zaś stwierdzenia biegusów krzywodziobych i małych. Niewątpliwie największą niespodzianką okazał się być płatkonóg płaskodzioby. Gatunek bardzo rzadko stwierdzany u nas w kraju,  a tutaj jeszcze nie obserwowany. Co ciekawe u płatkonogów w przeciwieństwie do większości innych gatunków ptaków to samica jest bardziej jaskrawo ubarwiona. Samiec  zaś zwykle samotnie wysiaduje jaja  i opiekują się młodymi.  Płatkonogi nie lęgną się u nas w kraju, ale pojawiają się w czasie przelotów. Wyróżniają się również tym, że doskonale pływają co jest związane z ich nazwą rodzajową. Nogi płatkonogów są zaopatrzone w błonę, która pozwala im dobrze pływać. Dlatego płatkonogi, żerują zwykle gdzieś pływając na wodzie inaczej niż większość ich krewniaków, którzy żerują chodząc po płytkiej wodzie lub odsłoniętym świeżo mule.