Susza tego roku w centralnej Polsce, w kwietniu, czerwcu i lipcu, spowodowała zahamowanie wegetacji wielu gatunków roślin. To z kolei miało duży wpływ na niską frekwencje owadów. U wielu gatunków owadów występuje daleko posunięta specjalizacja pokarmowa, ich pojaw uzależniony jest od występowania rośliny żywicielskiej. Jeżeli rośliny pokarmowe uschną z braku wody, giną jaja, gąsienice- owady mają stracony rok.

W oddziale NPK w Moszczenicy dla celów dydaktycznych estetycznych, poznawczych, ochrony różnorodności biologicznej, utrzymuje się kolekcje różnych roślin, zarówno rocznych jak i wieloletnich. Kilka niewielkich działek obsiano roślinami kwietnymi; rabatowymi, łąkowymi, rolniczymi i ogrodowymi. Dzięki nawadnianiu rośliny przeszły pełny cykl rozwojowy; kwitnienie i wydanie nasion. W tej sielance kwiatów, owady mogły znaleźć nektar, pyłek i przetrwać suchy okres lata.(ZK)