W ramach współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzono pierwszy etap ochrony stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego podjęto starania, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na niezarastaniu stanowiska przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Pierwszy etap prac polegał na wykoszeniu terenu torfowiska wraz z usunięciem biomasy poza teren torfowiska, na którym on występuje. Kolejny etap prac będzie polegał na odkrzaczeniu torfowiska oraz usunięciu drzew, które w znacznym stopni zacieniły stanowisko.  W trakcie prac zaobserwowano kilka osobników, z których dwa wykształciły pędy z kwiatami.