Bielki jest naszym największym ptakiem drapieżnym. Znajduje się on pod ochroną ścisłą, dodatkowo wokół gniazd wyznaczane są strefy ochrony. W przypadku bielika strefa ta ma 500 metrów w sezonie lęgowym tych ptaków czyli od stycznia do końca lutego. Przez pozostałą część roku wynosi ona 200 metrów. Ochrana tych ptaków przynosi efekty, gdyż bielików systematycznie przybywa w naszym kraju.

Od 2016 roku monitorujemy gniazdo w Spalskim Parku Krajobrazowym a w zeszłym roku wreszcie udało się potwierdzić gniazdowanie również w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. W porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi oraz Komitetem Ochrony Orłów przeprowadziłem monitoring gniazd w  Spalskim  i Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Wiosenna kontrola wykazała zajęcie obu gniazd. W maju młode ptaki zostały zaobrączkowane. W czerwcu zaś kontrola pokazała, że w obu gniazdach jest po jedynym młodym gotowym do opuszczenia gniazda. Kolejny rok z sukcesem lęgowym cieszy.