Skocz do treści

Kalendarium wydarzeń promocyjnych, turystycznych i edukacyjnych w 2017 r.

(aktualizacja 18/10/2017)

Termin

Nazwa, opis wydarzenia, organizatorzy

2 października
-
30 listopada

“Ptasia stołówka”

Konkurs plastyczno - techniczny polegający na zrobieniu karmnika dla ptaków. Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizator: ZPKWŁ OT Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

9 października
- 6 listopada

Konkurs plastyczny “Barwy jesieni na Wzniesieniach”

Konkurs dedykowany dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Organizator: ZPKWŁ OT PKWŁ

16-22 października

Tydzień Parków Krajobrazowych

Cykl wydarzeń (prelekcje, wycieczki, rajdy, konferencja) w celu upowszechniania wiedzy na temat parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, we współpracy z Departamentem Środowiska i Rolnictwa UMWŁ

20 października

Wojewódzkie Obchody “Dnia krajobrazu”

Cykl wydarzeń: prelekcje, wykłady, wyjazdy terenowe poświęcone ochronie krajobrazu.

Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Współorganizator: Uniwersytet Łódzki, BPPWŁ, RDOŚ w Łodzi

21 października

42 Rajd Przyjaciół Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - Jesień 2017

Pieszy rajd edukacyjno-turystyczny dla zainteresowanych obszarem PKWŁ.
Organizator: ZPKWŁ OT PKWŁ

październik/

listopad

Szkolenie instruktorów ochrony przyrody PTTK w Przedborzu

Organizator: PTTK Żarnów

Współorganizator: ZPKWŁ OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania wydarzeń w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych

okoliczności

Łódzkie promuje