Polityka prywatności - klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
Slide One
Slide Two
Slide Three

Aktualności

czerwiec 02, 2023
Aktualności ZPKWŁ

Zaproszenie do Ostrowa Warckiego na Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim

Gorąco zapraszamy już jutro nad Jeziorsko. Na naszym stoisku będziemy promować i zachęcać do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody w Parkach Krajobrazowych naszego województwa. Zorganizujemy także konkurs w ramach akcji „Owocowe Łódzkie”, w którym nagrodami…
czerwiec 01, 2023
Aktualności ZPKWŁ

Owocowe łódzkie nabiera tempa - inauguracja w Zgierzu

29 maja 2023 roku okazał się doskonałym dniem na inaugurację projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pn. Owocowe łódzkie. Od rana w Centrum Rozwoju Edukacji Wojewódzwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokonano głównej inauguracji…
czerwiec 01, 2023
Aktualności ZPKWŁ

Uczniowie z Burzenina wrócili na Nadwarciański Szlak

Po kilkuletniej przerwie 31 maja 2023 r. odbyła się kolejna edycja rajdu ekologicznego pod nazwą „Nadwarciański Szlak”, współorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół w Burzeninie oraz Urząd Gminy Burzenin.…
czerwiec 01, 2023
zagrozenie pozarowe
Aktualności ZPKWŁ

Ekstremalne zagrożenie pożarowe lasów w województwie!

EKSTREMALNE ZAGROŻENIE POŻAROWE LASÓW W WOJEWÓDZTWIE! Ostrzegamy i przypominamy! Idąc do lasu zachowajmy szczególną ostrożność - ściółka w lasach jest bardzo przesuszona, a każda mała iskra może wywołać pożar. Duże zagrożenie stwarzają także porzucane odpady…

O parkach # Co robimy

infografika zpkwl

Co to jest park krajobrazowy?

Jest to jedna z form ochrony przyrody. Obejmuje obszar chroniony ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne w celu ich zachowania oraz popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ile parków jest na terenie województwa łódzkiego?

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wchodzi 7 parków: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, Załęczański PK oraz PK Międzyrzecza Warty i Widawki.

Jak duży jest obszar na którym działamy?

W granicach województwa łódzkiego parki krajobrazowe zajmują powierzchnię  ok. 175 tys. ha, co stanowi blisko 10% obszaru regionu.

Czym zajmujemy się w parkach krajobrazowych?

Chronimy przyrodę, krajobraz i wartości kulturowe oraz historyczne na terenach parków krajobrazowych.

Realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody.

Inwentaryzujemy obiekty przyrodnicze i historyczne na obszarze parków.

Edukujemy społeczeństwo w zakresie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych parków.

Opiniujemy projekty plany zagospodarowania przestrzennego terenu oraz wnioski dotyczące wycinki drzew na terenach parków.

Organizujemy imprezy turystyczne oraz wydarzenia promujące parki krajobrazowe.

Napisz do nas

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

ul. Solna 14,
91-423 Łódź

tel. 42 640 65 61
fax 42 657 82 82

ogólne adresy e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor:

Dział administracyjno  organizacyjny:

  • Iwona Marosik - samodzielny referent - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       - tel. 42 630 90 93
  • Paulina Pietrzak - starszy specjalista - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       - tel. 42 630 90 92
  • Agnieszka Gągorowska - specjalista - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 640 65 61
  • Jakub Wójck - specjalista - inspektor ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l - tel. 42 640 65 61

Dział finansowo – księgowy:

  • Mariola Królak - główna księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91
  • Urszula Świderek - księgowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     - tel. 42 630 90 91
  • Lidia Lechowska-Ławacz - księgowa -Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 42 630 90 91

Dział IT:

  • Dariusz Chadryś - administrator IT

W indywidualnych sprawach dotyczących bezpośrednio konkretnego Parku Krajobrazowego, prosimy kontaktować się z właściwym Oddziałem Terenowym Zespołu. Dane kontaktowe znajdują się na podstronach każdego z Parków Krajobrazowych.

 

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”), informujemy odwiedzających naszą stronę internetową, jak również naszych interesantów o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych:
Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, którego siedziba mieści się przy ul. Solnej 14, 91-423 Łódź. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Ochrony Danych, pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), lub występując do nas w formie pisemnej, na adres siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów zawieranych z Państwem, organizacji zajęć edukacyjnych, konkursów, imprez turystycznych i konferencji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), także do:
- rozpatrywania pism, wniosków, skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
- w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności statutowej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. do promowania naszych działań i projektów. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon, to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- bankom;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, ZUS itd.);
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
- podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, sprawozdawczości lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

- dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
- dane zawarte na zgłoszeniach, formularzach rejestracyjnych (maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich przetwarzania);
- dane zebrane w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, faktur,
  akt pracowniczych itd., przez okres wymagany właściwymi przepisami;

- dane dla celów marketingowych:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ZPKWŁ – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do uzyskania kopii przetwarzanych przez ZPKWŁ Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie):
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez ZPKWŁ, polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.