Skocz do treści


<strong>Logo WFOŚiGW</strong>

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017r.

  1. Eliminacje wojewódzkie XVI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie okręgowego finału XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Umowa dotacji nr 10/EE/D/2017 z dnia 29.03.2017r. Całkowity koszt zadania wyniósł 34.226,39 zł, z czego kwota 30.625,34 zł stanowiła dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  2. Zakup samochodów specjalistycznych na potrzeby Zespołu Parków Krajobraozwych Województwa Łódzkiego. Umowa dotacji nr 276/ZI/D/2017 z dnia 25.08.2017r. Całkowity koszt zadania wynosi 200.000,00 zł, z czego kwota 100.000,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  3. Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w sprzęt fotograficzny niezbędny do monitoringu przyrodniczego i popularyzacji walorów przyrodniczych parków krajobrazowych. Umowa dotacji nr 300/ZI/D/2017 z dnia 6.09.2017r. Całkowity koszt zadania wynosi 28.000,00 zł, z czego kwota 15.800,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
Łódzkie promuje