Ścieżki dydaktyczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ścieżki dydaktyczne w trakcie modernizacji.

 

 

Broszury zawierające mapki i opisy poszczególnych ścieżek dydaktycznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego można nieodpłatnie otrzymać w OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ul. Nowobielańska 61. Tel: 46 833 37 77.

Uwaga: Ścieżki dydaktyczne nie są oznakowane w terenie.

Nazwa ścieżki: „Ruda - Chlebacz"

Długość ścieżki: ok. 3 km
Czas przebycia: ok. 50 minut
Trasa (miasta): Skierniewice Rawka (początek i koniec trasy). Ścieżka prowadzi dookoła rezerwatu „Ruda - Chlebacz".
Opis (krótki): Wędrówka ścieżką daje możliwość porównania borów i wilgotnych lasów olszowych.

Nazwa ścieżki: „Droga Łowicka"

Długość ścieżki: ok. 14 km
Czas przebycia: ok. 8 godzin
Trasa (miasta): PKS Budy Grabskie - PKS Nieborów
Opis (krótki): Ścieżka przebiega przez las, oferuje możliwość obejrzenia śródleśnych polan, zaobserwowania ptaków. Trasa kończy się w okolicy pałacu w Nieborowie, który niewątpliwie wart jest zwiedzenia.

Nazwa ścieżki: „Nieborów - Siwica - Arkadia"

Długość ścieżki: 26 km
Trasa (miasta): Nieborów - „Nieborowskie Pole" - „Polana Siwica" - Arkadia
Opis (krótki): Nieborów i sąsiadująca z nim Arkadia, to zabytki znane w Polsce i za granicą, leżące w północno - zachodnim krańcu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu znajduje się rezerwat łąkowo - bagienny - „Polana Siwica". Opisywana ścieżka dydaktyczna łączy te trzy miejsca i pozwala poznać ich walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Można ją przebyć pieszo, rowerem lub konno.

Nazwa ścieżki: „Szlakiem Wielkich Polan"

Długość ścieżki: 15 km
Czas przebycia: ok. 9 godzin
Trasa (miasta): Budy Grabskie - łąki w dolinie Rawki - Polana „Buczyna" - Polana „Topieliska" - „Polana Strożyska" - Polana „Kierz" - rezerwat „Polana Siwica" (zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!) - Polana „Dolinka" - Nieborów
Opis (krótki): Poznanie fauny i flory największych śródleśnych Polan Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Nazwa ścieżki: „Szlakiem osadników leśnych"

Długość ścieżki: 10 km
Czas przebycia: ok. 6 godzin
Trasa (miasta): Wola Szydłowiecka - Polana „Halinowski Kierz" - Tartak Bolimowski - Popielarnia
Opis (krótki): Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy historię osadnictwa w Puszczy Bolimowskiej, a także roślinność torfowisk, czy łąk.

Nazwa ścieżki: „Szlak żyrardowski"

Długość ścieżki: ok. 10 km
Czas przebycia: ok. 5 godzin
Trasa (miasta): Sucha Żyrardowska - Sucha Żyrardowska (Żyrardów)
Opis (krótki): Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy także roślinność torfowisk, czy łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Nazwa ścieżki: „Rokita ostoja bobrów"

Długość ścieżki: ok. 4 km
Czas przebycia: ok. 1,5 godziny
Trasa (miasta): Bolimowski Park Krajobrazowy: wieś Budy Grabskie, dolina rzeki Rawki, rzeka Rokita
Opis (krótki): Bobry wprowadzono nad Rawkę w 1983 roku. Na początku były to tylko 11 zwierząt, obecnie populacja liczy sobie kilkadziesiąt sztuk. Warto zobaczyć ślady ich bytności, ścięte drzewa, tamy, czy żeremia. Ścieżka do zwiedzania w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik), w grupach 10 - 12 osobowych, nie częściej niż 2 razy tygodniowo.

Nazwa ścieżki: „Ścieżka entomologiczna w dolinie Rawki - owady lądowe"

Długość ścieżki: ok.1,5 km
Trasa (miasta): wieś Budy Grabskie (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej) i okolice
Opis (krótki): Ścieżka służy poznaniu wielu grup owadów. Znajdziemy tu m. in. przedstawicieli motyli, chrząszczy, muchówek, czy żądłówek.

Nazwa ścieżki: „Ścieżka entomologiczna w dolinie Grabinki - owady wodne"

Długość ścieżki: ok. 1,5 km
Trasa (miasta): Leśniczówka Prochowy Młynek - koryto rzeki Grabinki
Opis (krótki): Ścieżka pozwala zapoznać się z owadami wodnymi Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki przebytej trasie przyglądamy się również rzece Rawce oraz jej prawobrzeżnemu dopływowi - Grabince, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok tylko w przypadku deszczowego lata.

Nazwa ścieżki: „Kręgowce lądowe Polany Siwica"

Długość ścieżki: ok.5 km
Czas przebycia: ok. 1 godziny
Trasa (miasta): Rezerwat „Polana Siwica" i okolice, zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!
Opis (krótki): Ścieżka prowadzi przez możliwie dostępne i najbardziej zróżnicowane fragmenty polany, wkraczając do podmokłego lasu olchowego i borów sosnowych. Dla chętnych przedstawiono również propozycję wydłużenia trasy i przejścia ścieżką o długości ok. 2 km, określoną na mapie jako „wariant dodatkowy". Prowadzi ona drogą przez lasy gospodarcze otaczające polanę i dochodzi do jej krawędzi.