12 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym obchodzono Wielki Dzień Pszczół. Wydarzenie odbywało się tym razem w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, gdzie uczestnikami byli zarówno podopieczni placówki jak i położonego obok Domu Pomocy Społecznej.


Podczas spotkania opowiadano o: życiu pszczelej rodziny (skład osobniczy i pełnione funkcje, przystosowania w budowie do zapylania kwiatów), znaczeniu pszczół i innych zapylaczy w przyrodzie, produktach pszczelich, pracy pszczelarza. Uczestnicy oglądali sprzęt pszczelarski, ramki z miodem i pyłkiem, gablotę z pszczołami, produkty pszczele (miód, pyłek, propolis). Samodzielnie wykonywali świeczki z węzy, degustowali miód i przymierzali strój pszczelarski. Wielki Dzień Pszczół odbył się dzięki wsparciu firmy Olej Kujawski, która ufundowała gadżety m.in. gry, ulotki, torby.

Oprac. A. Pruszkowska