Skocz do treści
1 2 3
1–10 z 30 — strona:
 • Płazom na ratunek

  To, że płazy są pożyteczne wiemy na ogół wszyscy. Warto jednak uzmysłowić sobie, że wszystkie płazy żyjące w naszym kraju są drapieżne - żywią się wyłącznie upolowanymi przez siebie, innymi zwierzętami, zwykle bezkręgowcami. Ich znaczenie w kontrolowaniu populacji innych bezkręgowców jest nie do przecenienia. Stają się też we wszystkich fazach życia ważnym składnikiem diety innych gatunków (ryb, ptaków, gadów i ssaków).
  więcej
 • Rzęsorek rzeczek, czyli słów kilka o niepozornym, jadowitym ssaku

  Spacerując wzdłuż doliny rzeki Rawki, Korabiewki czy Grabinki, nie zdajemy sobie w większości sprawy, jak wiele kryją one w sobie przyrodniczych tajemnic. Warto zatrzymać się choć na chwilę, przyjrzeć nurtowi wody, rosnącej na brzegach roślinności...
  więcej
 • Ogród dydaktyczny w Jeruzalu, jako pozytywny przykład proekologicznego zagospodarowania terenu

  W ramach projektu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pracownicy Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach podjęli współpracę z Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej...
  więcej
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli kilka słów o Bolimowskim Parku Krajobrazowym

  KRAINA BOBRÓW, ŁOSI I SAREN, LASY, POLANY I PIĘKNA, WIJĄCA SIĘ RZEKA RAWKA, TO TYLKO NIEKTÓRE Z WIELU ATUTÓW BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Położony między Łodzią, a Warszawą, Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony 26 września 1986 roku,...
  więcej
 • Żubr - Polski symbol ochrony przyrody - artykuł z czasopisma "Ziemia Łódzka" nr 3/2012

  Żubr jako gatunek został uratowany od zagłady w ostatniej chwili. Gdyby nie rozpoczęcie hodowli zagrodowej i podjecie działań ochronnych, żubra spotkałby podobny los jak tury, wytępione przez człowieka 300 lat temu wcześniej.
  więcej
 • Tradycyjna architektura (budownictwo wiejskie, ludowe) na terenie ZNPK - Autor - Andrzej Białkowski

  Region charakteryzuje się wieloma cennymi zabytkami kultury materialnej, szczególną uwagę przykuwają zabytki architektoniczne, zachowały się także unikalne „wapienniki” związane z wypalaniem kamienia wapiennego oraz skromne resztki młynów wodnych i wiatraków rozproszone po całym terenie. Można tu spotkać, chociaż coraz rzadziej, tradycyjne chaty wiejskie. Krajobraz urozmaicają przydrożne figury i kapliczki. Są to te elementy, które przypominają nam, iż omawiany Zespół Parków objął swoim zasięgiem tereny interesujące również z punktu widzenia dziedzictwa etnograficznego.
  więcej
 • Na grzyby, na grzyby - Autor Piotr Wypych

  „(…) Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy, Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.(…)” A. Mickiewicz "Pan Tadeusz"
  więcej
 • Spała królewska, carska i prezydencka - Autor Piotr Wypych

  W tym roku obchodzimy 500 lecie Spały. Na temat najdawniejszej historii tego miejsca nie posiadamy wielu wiadomości. Miejscowość ta od wieków otoczona była ogromnymi kompleksami leśnymi rozpostartymi po obu brzegach Pilicy, lasy te z dawien dawna zwano Puszczą Pilicką.
  więcej
 • Inwestycja w Teofilowie - Autor Adam Wojciechowski

  W ostatnim czasie media opisały zdarzenie wycinania drzew w miejscowości Teofilów gmina Inowłódz, więc na terenie położonym w obszarze Spalskiego Parku Krajobrazowego. Komentarze i opinie dotyczące tego faktu są oczywiście negatywne. Trzeba przyznać też, że głównie potępiają istniejące prawo. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy oczywiście chciałby, aby każdy drzewostan, każde pojedyncze drzewo pozostało na swoim miejscu do śmierci fizjologicznej. Zespół nie jest jednak kontestatorem przepisów prawnych. Może się poruszać jedynie w ich obrębie, a wyraża też stanowisko, że ponad miarę przewidzianą w prawie nie daje się i w żaden sposób nie jest to uzasadnione nawet stanowiskiem ekologów oraz wrażliwych przyrodniczo obywateli, naginanie go nawet w dobrze rozumianym interesie przyrody, bowiem często interes ten pozostaje w opozycji do interesów lokalnej społeczności. Państwo, gdyby było go na to stać, powinno rekompensować samorządom ograniczanie rozwoju wynikające z potrzeb ochrony przyrody.
  więcej
 • Lipa na grypę i trujący cis - Autor Piotr Wypych

  Województwo łódzkie posiada 3731 pomników przyrody. Z drzew pomników w Łódzkiem najliczniejszą grupę stanowią dęby, lipy, klony , jesiony i wiązy. Najmniej liczne są cisy i gatunki egzotyczne: tulipanowce, miłorzęby, cyprysiki i sofory.
  więcej
1 2 3
1–10 z 30 — strona:
Łódzkie promuje