Światowy Dzień Ochrony Środowiska proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska odbywającej się w Sztokholmie. Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego  na Ziemi i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania.

Obraz45

Ma na celu podkreślenie znaczenia przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan, a także uświadomienie wysokiego stopnia degradacji środowiska naturalnego na świecie.

Obraz46

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Ekolodzy od lat zwracają uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną środowiska, to jest zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy oraz powiększające się obszary pustyń. Giną też lasy tropikalne oraz zwiększa się ilość nagłych zdarzeń ekstremalnych w pogodzie. Dochodzą także problemy o charakterze ogólnoświatowym, jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem.

Obraz47

Obraz48

Obraz49

Tego dnia każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę. Zrewidujmy codzienne nawyki, sprawdźmy co możemy zrobić dla najbliższego otoczenia, posprzątajmy okolicę, posadźmy drzewo, skorzystajmy z roweru zamiast samochodu.

  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego od wielu lat czynnie uczestniczy w promowaniu i ochronie środowiska, realizuje wciąż nowe akcje od zapoczątkowanego w 2020 roku projektu „Owoce Pamięci”, który obejmował szereg działań związanych z zachowaniem tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez projekt przyrodniczy „Zazieleniamy Łódzkie”, który  jest częścią projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Polega on na dosadzaniu na terenie województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych, a także przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Opr. DWB
Zdj. DWB, D.Bień.