Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” serdecznie zapraszają wolontariuszy na Sprzątanie Rawki, które odbędzie się 4 czerwca 2022 roku w Ośrodku „Sosenka” w Rudzie. Liczba miejsc dla uczestników akcji jest ograniczona!

sprzatanie rawki 2022

PROGRAM AKCJI SPRZĄTANIA REZERWATU RAWKA W DNIU:  04 czerwca 2022 r.

  1. Zbiórka uczestników akcji na terenie OTK „Sosenka” w Rudzie - godz. 9.30.
  2. Przywitanie uczestników - godz. 09.45.
  3. Podział grup i odcinków do sprzątania, załadunek kajaków – godz. 10.00 -10.15.
  4. Rozwiezienie uczestników i kajaków na przydzielone odcinki rzeki - godz.10.15-11.00.
  5. Rozwiezienie uczestników sprzątających rzekę z brzegów - godz.10.15-11.00.
  6. Planowane zakończenie akcji - godz. 15.00.
  7. Wydawanie posiłku - godz. 15.00 – 17.00.
  8. Zebranie worków z odpadami z poszczególnych odcinków i transport do kontenerów - godz. 15.00-18.00.
  9. Podsumowanie akcji - godz. 16.00.

W akcji udział biorą piesi wolontariusze i doświadczeni kajakarze, oraz zaangażowane są:  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Okręgu PZW w Skierniewicach, Urząd Gminy Skierniewice, PGW Wody Polskie, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, Zakład Poprawczy ze Studzieńca, Klub Kajakowy PTTK „Sosenka”, Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”. Odpady nieodpłatnie odbiera firma Eko-Region Bełchatów, kajaki nieodpłatnie użycza Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” w Rudzie. Planowane jest uprzątnięcie rzeki na odcinku Kamion - zalew w Joachimowie Mogiłach.

Telefon kontaktowy do OT BPK – 46/833 37 77, lub osoba do kontaktu: Jerzy Sadzewicz tel. nr 538 114 745

Opracował: st. strażnik OT BPK Jerzy Sadzewicz