Idea Światowego Dnia Ziemi narodziła się w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 r. i była jednym z pierwszych społecznych oddolnych ruchów, które zapoczątkowały głos w światowej dyskusji zwracający uwagę na miażdżący wpływ ekspansywnej gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich wraz z Departamentem Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentem Środowiska oraz Departamentem Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego spędził na zakładaniu łąki kwietnej oraz na sprzątaniu śmieci w Lesie Łagiewnickim – największym kompleksie leśnym w całości leżącym w granicach administracyjnych Łodzi. Łąki kwietne to nie tylko świetna i pod względem biologicznym różnorodna alternatywa do ubogich gatunkowo terenów zielonych, ale przede wszystkim pomoc zapylaczom tj. pszczołom samotnicom, trzmielom, motylom, chrząszczom, muchówkom, których rola w procesie zapylania roślin jest nie do przecenienia. Najczęściej, przy okazji zapylaczy słyszymy o pszczole miodnej, ale jest to zaledwie jeden gatunek w całym bogactwie owadów zapylających.

tekst i zdjęcia: Jolanta Kacprzak